راهبردهای نوین در مطالعه

راهبردهای نوین در مطالعه

فراموشی، نداشتن تمرکز و از یاد بردن محورهای مطالعاتی، از جمله دغدغه‌های این روزهای دانش آموزان و دانشجویان است. غلبه بر این مشکلات؛با راهبردهای نوین…

76